Yeah! Like there is a future

From Wikibeeria
Revision as of 09:29, 9 September 2022 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Yeah m.jpg

Tappad på burk. Smakar fantastiskt. En fruktig, aromatisk hazy IPA. Humlad med Sultana och Hallertau Blanc. 7,2 % alc. Nästan så att man börjar fundera på om det finns en himmel i alla fall.

Innehåller KORNMALT - VETEMALT - HAVRE.

Canned and tastes fantastic. A fruity, aromatic hazy IPA. Hopped with Sultana and Hallertau Blanc. 7.2% alc. Almost so that you start to wonder if there is a heaven anyway.

Contains BARLEY MALT - WHEAT MALT - OATS.