Crimson Fox

From Wikibeeria
Revision as of 13:52, 22 February 2023 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Innehåller: KORNMALT, VETEMALT. Alk 10% vol.

CrimsonFm.jpg

En rökig Quadrupel. Hur låter det? Om man kunde resa i tiden, vad mycket man skulle kunna uppleva. Till exempel skulle man kunna beställa en riktigt stark och fyllig öl på ett värdshus och få in en öl som Crimson Fox. Rökigheten skulle finnas där vare som man vill det eller inte... Man tar en zipp oh låter tankarna flyga. Att det kan finnas så många lager i en ale.

A smoky Quadruple. How does that sound? If you could travel in time, how much you could experience. For example, you could order a really strong and full-bodied beer at an inn and get a beer like Crimson Fox. The smokiness would be there whether you want it or not... You take a zip oh let your thoughts fly.