A moment of Truth

From Wikibeeria
Jump to navigation Jump to search

Innehåller: KORNMALT, 2,8 % alc.

A moment of truth m.jpg

Det finns tillfällen att dricka en folköl. När törsten är större än kravet på fyllnad. När bilen ska köras. När livet ska levas. Finna att köpa på bryggeriet.

There are occasions to drink a folk beer. When the thirst is greater than the requirement for filling. When the car is to be driven. When life is to be lived.